Bijlessen basisschool Valkenswaard

Soms is een dag minder leuk. Dan heb je bijvoorbeeld iets niets gesnapt.  Als dat vaker gebeurt,vind je naar de basisschool gaan op den duur minder fijn. Blijkbaar heb je meer tijd nodig om iets te begrijpen dan op je basisschool beschikbaar is. Het gaat bijvoorbeeld over breuken, procenten, het leren van de tafeltjes, lezen, spelling en het schrijven van werkwoorden. Ook voor Cito-training kun je bij Reteach vlakbij Valkenswaard terecht.
 
Extra hulp is dan welkom. En Reteach kan jou die vlakbij Valkenswaard geven. Je krijgt een bijles van één van onze begeleiders. Daar kun je zoveel aan vragen als je wil. Hij oefent net zo lang met je als  nodig is. Zo helpen wij jou je basisvaardigheden tijdens die bijles te verbeteren. De basisschool heeft namelijk niet zomaar die naam.

Reteach geeft bijlessen aan leerlingen van de volgende basisscholen in Valkenswaard: Een bijles duurt een uur. Ze wordt gegeven op een samen afgesproken tijdstip. In principe is dat elke werkdag tussen 18.00 en 21.00 uur mogelijk. Zijn er redenen waardoor dat niet kan, dan zoeken we een andere oplossing.

Je kunt ook bij ons terecht als je ADD, ADHD, NLD, PDD-NOS, een andere lichte vorm van autisme of dyslexie hebt. Heb je de beschikking over een zogenaamd pgb? Ook in die situaties kunnen we je helpen.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat je ouders goed op de hoogte blijven van je vorderingen. Van elke bijles maken we namelijk een verslag. Dat verslag kunnen je ouders lezen in ons leerlingvolgsysteem.

Onze locatie is op het adres  De Bleker 38 in Veldhoven. gevestigd.