Ondersteuningslessen basisschool

Als je naar de basisschool gaat, leer je niet alleen rekenen en taal, maar ook veel andere dingen die je nodig hebt voor de komende jaren. Je ouders leren dan eigenlijk een beetje met je mee. Vaak staan ze na schooltijd bij de uitgang al op je te wachten. Ze willen graag weten wat je op school hebt gedaan en hoe je dag was. Ook thuis moet je alles vertellen. En dat is leuk!

Soms is een dag minder leuk. Dan heb je bijvoorbeeld iets niet gesnapt. Je kon daardoor niet goed doorwerken. Als dat vaker gebeurt, vind je naar school gaan op den duur minder fijn. Blijkbaar heb je meer tijd nodig om iets te begrijpen dan op school beschikbaar is.


 
Extra hulp is dan welkom. Bijvoorbeeld als je je goed wilt voorbereiden op de entreetoets in groep 7 of de Cito-toets in groep 8. Of je zit in groep 4 en je hebt hulp nodig bij het leren schrijven van woordpakketten. En wat denk je van zaken als breuken, procenten, het leren van de tafeltjes, begrijpend lezen en het leren schrijven van werkwoorden? Kortom, Reteach kan jou het steuntje in de rug geven dat je nodig hebt. Je gaat aan de slag met één van onze begeleiders. Aan hem kun je zoveel vragen als je wil. Hij oefent net zo lang met je als nodig is.

Iedereen is anders. Daarom gaan we van tevoren eerst precies bekijken waar het bij jou wat minder goed gaat. We gebruiken daarvoor de nieuwste en beste methodes die er zijn. Daarna maken we een programma dat bij je past. Zo helpen wij jou je basiskennis te vergroten en je basisvaardigheden te verbeteren. De basisschool heeft namelijk niet zomaar die naam.

Een bijles is een één-op-éénsituatie. Ze duurt een uur en wordt gegeven op een samen afgesproken tijdstip. Dat kan in ieder geval maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur. Zijn er redenen waardoor dat niet mogelijk is, dan zoeken we een andere oplossing.

Elke keer als je bent geweest, maken we daarvan een verslag. Je begeleider vertelt wat je hebt gedaan, hoe het ging en welke vorderingen je maakt. Ook afspraken komen erin te staan. Dan kunnen je ouders thuis zien hoe het met je gaat.