Bijlessen voortgezet onderwijs

Ben jij een kei in alle vakken? Waarschijnlijk niet. Bijna iedereen heeft één of meer vakken op school die hij moeilijk vindt. En soms lukt het niet op eigen kracht voor die vakken voldoendes te halen. Als wij je daarbij kunnen helpen, doen we dat met plezier.


Een vak dat je niet goed beheerst, kan je veel problemen bezorgen. Zelfs als je jong bent, kun je daar flink door gestrest raken. En als de resultaten uitblijven, raak je ook nog eens je motivatie kwijt. Je krijgt tegenzin om naar die les te gaan. Kortom, leuk is anders. Nou kunnen wij er niet voor zorgen dat een moeilijk vak opeens een makkie voor je wordt. Maar wat we wel kunnen, is jou op een zo goed mogelijke manier extra ondersteuning bieden.

Je krijgt hulp van één van onze begeleiders. Aan hem kun je zoveel vragen als je wilt.  Daardoor zul je langzaam maar zeker de stof beter gaan begrijpen. Je zelfvertrouwen neemt toe, waardoor je er ook weer meer plezier in krijgt. Maar één ding is zeker: je hebt doorzettingsvermogen nodig. Samen met je begeleider kom je er dan wel uit.

We geven bijlessen in bijna alle vakken en op alle niveaus. De bijles is een één-op-éénsituatie. Zij duurt een uur. De bijles wordt gegeven op een samen afgesproken tijdstip. In principe is dat elke werkdag tussen 18.00 en 21.00 uur mogelijk. Zijn er redenen waardoor dat niet kan, dan zoeken we een andere oplossing. In online begeleidingsverslagen schrijven we elke keer als je bent geweest wat je hebt gedaan, hoe het ging en welke vorderingen je maakt. Ook afspraken komen erin te staan. Dan kunnen je ouders thuis op de voet volgen hoe het met je gaat.