Links

Studiebegeleiding

http://www.huiswerkbegeleiding.nl/
Een site die studiebegeleidingsinstituten vermeldt. Bovendien staat er veel goede informatie over onderwerpen als huiswerkbegeleiding, studieproblemen en het leren van Nederlands als tweede taal.

http://www.lvsi.nl/
De LVSI (Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten) is een vereniging die haar leden selecteert door het stellen van bepaalde kwaliteitseisen. Ze is de enige branchevereniging van studiebegeleidingsinstituten.

"De keuze voor een studiebegeleidingsinstituut is geen gemakkelijke. Het LVSI-keurmerk is bij het bepalen hiervan een belangrijke toetssteen. Als u kiest voor een instituut dat aangesloten is bij de LVSI kiest u voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
Zekerheid omdat u de garantie heeft dat het instituut voldoet aan strenge kwaliteitseisen en richtlijnen, gebaseerd op de eisen die het basis- en voortgezet onderwijs stelt aan zowel de docenten en begeleiders als het didactisch en pedagogisch beleid van het instituut.
Betrouwbaarheid omdat de kwaliteit van een LVSI-instituut voortdurend gewaarborgd wordt door de controlerende rol van de LVSI. Ook kent de LVSI een heldere en integere klachtenprocedure waarbij een onafhankelijke klachtencommissie in samenwerking met een jurist kan bemiddelen en adviseren.
Kwaliteit omdat een LVSI-instituut voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van didactiek en pedagogiek. De gekwalificeerde begeleiders en docenten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van alle facetten van het onderwijs en onderhouden nauwe contacten met de school zodat een optimale begeleiding van de leerling gewaarborgd is.
Het belangrijkste is echter dat een LVSI-instituut de leerling centraal stelt. Dat betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin de leerling zich op zijn gemak voelt, vertrouwen krijgt en door het individuele begeleidingsplan het maximale resultaat kan behalen". Bron: website LVSI

http://www.huiswerkbegeleiding.startpagina.nl/

http://huiswerkbegeleiding.openstart.nl/


Bijlessen

http://bijlessen.openstart.nl/
http://www.bijleswerk.nl/


Cursussen NT2

http://www.ikwilnaarnederland.nl/
Deze website geeft veel informatie over inburgeren en het Basisexamen Inburgering.


PGB aanvragen

http://www.pgbtotaalzorg.nl/
PGB Totaalzorg is een onafhankelijk bureau, dat u bij alle facetten van het PGB kan ondersteunen.

Dyslexie

http://www.dyslexie.startpagina.nl/

http://dyslexie.uwpagina.nl/


ADHD

http://www.adhd.startkabel.nl/

http://adhd.gezondnieuws.nl/


Diversen

http://www.startpagina-veldhoven.nl

http://veldhoven.startpagina.nl/

http://deurne.startkabel.nl/

http://deurne.startpagina.nl/

http://www.bedrijventoets.nl/

www.welzijndeurne.nl

Vergelijk Zorgverzekering

http://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/reteach.html