Tarieven

Alle prijzen zijn inclusief consumpties, eventuele contacten met scholen en voortgangsbesprekingen. Onderstaande tarieven gelden voor het schooljaar 2020 - 2021.

Op onze prijzen is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.

Op al onze diensten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 66523095. 
 

Huiswerkbegeleiding    Per vier weken              Toeslag proefwerkweek
1 dag per week                 € 108,-                              €108,00
2 dagen per week             € 190,-                              € 71,25
3 dagen per week             € 235,-                              € 39,15
4 dagen per week             € 280,-                              € 17,50
5 dagen per week             € 325,-  
Intakekosten/ opname in digitaal leerlingvolgsysteem eenmalig € 15,-
   
Bijlessen en ondersteuningslessen  
Per ondersteuningsles van één uur basisonderwijs € 32,-
Per bijles van één uur voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs € 32,-
Extra bijles/ondersteuningsles/taaltraining t.b.v. toetsen, examens 20% toeslag op regulier tarief
Intakekosten/opname in digitaal leerlingvolgsysteem € 15,-
Ben je al bezig met huiswerkbegeleiding bij Reteach, dan vervallen de intakekosten.