De begeleiders

Reteach is een instituut dat door Ger Puts is opgezet. Ger studeerde aan de Pedagogische Academie (Pabo) te Roermond. Daarna behaalde hij aan de Katholieke Leergangen te Tilburg zijn eerstegraads bevoegdheid als docent Nederlands. Tenslotte verwierf hij het certificaat  “Nederlands als tweede taal”.

Ger heeft 28 jaar onderwijservaring. In die tijd heeft hij les gegeven binnen het lbo(nu: vmbo), mbo en het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw havo/vwo). Ook heeft hij enkele jaren Nederlands gegeven aan alleenstaande minderjarige asielzoekers ( Ama's).

“Na jarenlang les te hebben gegeven aan grote groepen leerlingen, besefte ik steeds meer dat ik geen coach kon  zijn voor dertig leerlingen tegelijk. Ondanks alle inspanningen vielen er steeds kinderen tussen wal en schip. En vaak de kinderen die extra aandacht nodig hadden. Dat was voor mij de reden om ervoor te kiezen op een andere manier met onderwijs om te gaan. Nu kan ik elke leerling de studiebegeleiding bieden die hij nodig heeft. Het geeft me veel voldoening wanneer ik merk dat de ondersteuning resultaat heeft, waardoor de studieproblemen worden opgelost. En als iemand het studeren dan ook nog leuker gaat vinden, is dat extra fijn".

Ons personeel bestaat uit enthousiaste (oud-)docenten, studenten en pas afgestudeerden. Mensen die graag hun kennis en ervaring met jou willen delen.