Over Reteach

Reteach startte in januari 2006 met het geven van huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de regio Eindhoven. Kort daarna werden ook ondersteuningslessen voor het basisonderwijs en cursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2) aan het dienstenpakket toegevoegd.

Het is ons doel om studieresultaten te verbeteren en de manier van leren bij te schaven. Samen met de leerling gaan we in een gezellige sfeer serieus aan de slag. De leerling moet zich bij ons thuis voelen. Hij moet alles durven en kunnen vragen.

In de loop der jaren hebben we daarbij een eigen manier van werken ontwikkeld. Je zou kunnen spreken van een eigen identiteit: maatwerk bieden, kwaliteit leveren, de leerling echt persoonlijke aandacht geven, kleinschaligheid, no nonsens, goed contact houden met ouders/verzorgers via ons online leerlingvolgsysteem, contact zoeken met scholen en individuele docenten indien nodig en er goed mee samenwerken, flexibiliteit tonen en structuur en duidelijkheid bieden.

Wij vinden het leuk om jongeren te begeleiden bij het leren. Door maatwerk te bieden, proberen we het studeren voor elke leerling acceptabel te maken. Dat zien wij als een uitdaging. Als je weet hoe het moet, kan leren ook plezierig worden!

Het uiteindelijke doel is dat de studieresultaten van leerlingen verbeteren. Ook moeten ze op den duur zelfstandig kunnen studeren.