Welkom bij Reteach Studiebegeleiding

Welkom op de site van studiebegeleidingsinstituut  Reteach in Veldhoven. De naam is afgeleid van het Engelse woord “reteaching”. Dat is het herhalen en opnieuw uitleggen van reeds eerder aangeboden leerstof. Hierbij bieden we extra ondersteuning op diverse manieren. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding bij het maken van huiswerk- en computeropdrachten. Reteaching is waardevol, omdat veel leerlingen de inhoud van een les niet in één keer oppikken. Wij willen dan ook iedereen helpen die bij het studeren een steuntje in de rug kan gebruiken.

Reteach geeft verschillende vormen van studiebegeleiding aan leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs: huiswerkbegeleiding, bijlessen en ondersteuningslessen.

Ons doel is je zelfstandig te leren studeren in een rustige, persoonlijke werksfeer.We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt. Daarnaast zijn we voor duidelijkheid en structuur. Uiteindelijk moeten je studieresultaten beter worden. En als je weet hoe het moet, kan leren ook plezierig worden!

We nodigen je uit op onze site om te kijken wat we te bieden hebben. Je mag ons ook komen bezoeken en dingen bepraten. Dat verplicht je tot niets.

Reteach Studiebegeleiding  onderschrijft de uitgangspunten van de LVSI , de landelijke vereniging die zekerheid geeft over kwaliteit en deskundigheid van de aangesloten studiebegeleidingsinstituten.